Home
Psychosociale hulp
Bijles
Tarieven
Openingstijden
Begeleiders
Voorwaarden
Contact
Disclaimer

 

Beertjesmethode van Meichenbaum en

Leren Leren met reflecto.

 

 

Beertjesmethode van Meichenbaum

 

Een beren goede aanpak!!

De beertjesmethode van Meichenbaum zorgt voor structuur in het denkproces. 

Via concreet werkmateriaal verzameld in 'berentrapjes' leert het  kind het denk/leerproces te ontwikkelen volgens de volgende 4 fasen:

                                                                                        

 

Stap voor stap wordt het denkproces ontwikkeld. Door behandelingsgerichte observatie en cognitieve gedragsmodificatie zal het cognitief functioneren van het kind beïnvloed en veranderd worden. Vooral kinderen met ADHD hebben veel baat bij de beertjesmethode, maar ook kinderen met autisme, dyslexie , ADD, NLD etc. Natuurlijk hebben kinderen zonder een ontwikkelings- en of leerstoornis ook baat bij dit cognitieve programma. Er wordt gewerkt aan probleeminzicht, zelfcontrole en probleemoplossende vaardigheden. 

 

        

                                                                                                                                                  

Leren Leren met Reflecto       

                                                                                                                                                                    

De wat oudere kinderen kunnen profiteren van de Reflectorbenadering. Ze leren hun cognitieve vaardigheden optimaliseren door bewuster om te gaan met de strategieën die ze gebruiken om un leerdoelen te bereiken of hun problemen op te lossen. Kinderen met leerproblemen kunnen van Reflecto profiteren doordat hun (cognitieve) woordenschat uitgebreid wordt, doordat ze leren om cognitieve instrumenten efficiënter te gebruiken, doordat vaardigheden ontwikkeld worden die het zelfvertrouwen opkrikken en doordat ze ertoe komen meer bewuste controle op hun leren en denken te verwerven.          

  

Reflecto maakt gebruik van denkmannetjes om te leren de juiste denkhandelingen uit te voeren bij het oplossen van een probleem of bij het uitvoeren van een taak. De denkhandeling wordt gekoppeld aan een beroep waar die denkhandeling essentieel is.             

                                                                                                                                                             

    

Door een cognitief virus worden kinderen op een humoristische wijze bewust gemaakt van wat er gebeurt wanneer een bepaald denkmannetje niet doet wat er van hen verwacht wordt. Ze kunnen het virus te lijf gaan met een soort tegengif waarbij ze actief op zoek gaan naar een oplossing voor het probleem. Leren leren met Reflecto leert kinderen hoe ze greep krijgen op hun denken.                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Top
Damlaan 54 in Leidschendam | edu4kids@hotmail.com