Disclaimer   

                                                                                                        

De gegevens op de website www.edu4kids.nl zijn met zorg samengesteld. Edu4kids kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. De gegevens op deze site zijn niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Indien u ons attendeert op onjuistheden, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verbeteren.

Hoewel wij zorgvuldig te werk gaan, kunnen bij het overnemen van deze gegevens fouten in de gegevens ontstaan of kunnen gegevens onvolledig overkomen.