Home
Psychosociale hulp
Bijles
Tarieven
Openingstijden
Begeleiders
Voorwaarden
Contact
Disclaimer

Dyslexie

Dyslexie wil zeggen dat er moeilijkheden kunnen zijn met lezen, schrijven en dictee.

Om te leren lezen zijn heel veel gebieden in de hersenen nodig die goed met elkaar moeten samenwerken. Dat is waar het bij dyslectici niet helemaal goed gaat.

 

Er bestaat geen standaardmethode die bij alle dyslectici werkt: iedereen is uniek en verdient een eigen, unieke en specifieke aandacht. Scholen en begeleidingsdiensten volgen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, hierin staat onder andere dat lezen bevordert wordt door veel oefeningen met letters, letterkennis en lezen (leeskilometers maken). Dit is nu precies waar dyslectici veel problemen mee hebben en hierdoor continu geconfronteerd worden met de problemen. U kunt zich voorstellen dat dit erg frustrerend is en de motivatie geen goed zal doen bij deze voor hen zo lastige oefeningen.

Het is al lang geleden wetenschappelijk aangetoond dat er een verband is tussen de motoriek en de samenwerking tussen de verschillende hersengebieden als het om leren lezen gaat. Zo rond de leeftijd van 6 jaar zijn bij de meeste kinderen goed ontwikkelde verbindingen aanwezig, maar hier ligt vaak de oorzaak van een leesprobleem. Bij veel zesjarigen zijn de nodige verbindingen nog niet aanwezig of nog niet voldoende ontwikkeld. Als er voordat de verbindingen in de hersenen ontwikkeld zijn wordt begonnen met lezen, onstaat er een ingewikkelde situatie waarbij omwegen gecreëerd worden. Hierdoor worden de afstanden naar de benodigde gebieden langer. Door deze langere afstand gaat het lezen langzamer, wordt het moeilijker en is er een grotere kans dat er een leesprobleem ontstaat. Het is belangrijk dat de bestaande verbindingen die klaar zijn voldoende 'ingeslepen' worden. 

 

De motoriek is de basis van waaruit een kind de wereld verkent.

 

Het oefenen met lezen (leeskilometers) en nog eens oefenen op allerlei verschillende manieren met letters, zoals op veel scholen gebeurd, heeft hierdoor bij veel dyslectici geen zin (oorzaak wordt niet aangepakt), ondanks alle goede bedoelingen.

 

Veel dyslectici hebben een niet sterk ontwikkeld kortetermijngeheugen, dat wil zeggen dat alles wat ze horen niet goed kunnen opslaan en onthouden, hoe goed ze ook hun best doen. Wat uitstekend ontwikkeld is bij dyslectici is het visuele langetermijngeheugen, hier maken we dan ook gebruik van om dyslectici te laten ervaren dat ze hun eigen talent (plaatjes maken) kunnen gebruiken om dingen makkelijker te onthouden.

   

Bij het schrijven ligt onze voorkeur bij het schrijven van losse letters, omdat het handschrift dan lijkt op letters uit de boeken en hier geen verschil meer in zit. Ga maar eens na: de letter 'r' in een boek ziet er totaal anders uit als de 'r' die aan elkaar geschreven wordt, het bochtje zit dan precies aan de andere kant! Dat is erg lastig en verwarrend! Het resultaat van het aan elkaar schrijven van letters is een slordig, chaotisch handschrift en veel fouten in dictees. Vaak mogen kinderen op school pas in groep 7 of 8 kiezen hoe ze schrijven. Wat een geploeter moet dat dan geweest zijn in de jaren ervoor! En wat blijkt dan: de meeste kinderen gaan los schrijven.

 

 

 

Bij edu4kids is er voor gekozen om géén aparte dyslexie training te geven. Uit wetenschappelijk onderzoek en bevindingen uit de praktijk is gebleken dat alleen het doen van een dyslexie training, niet voldoende is om het probleem aan te pakken. Daarom hebben we bij edu4kids de Feuerstein methode uitgebreid met oefeningen specifiek gericht op dyslexie, zodat cliënten uitgebreid toegerust worden met de benodigde vaardigheden om er in de praktijk goed mee om te gaan.

 

In de eerste weken krijgen visuele- en motorische oefeningen de meeste aandacht. Dit moet in een gevorderd stadium zijn voordat er begonnen wordt met lezen. Maakt u zich geen zorgen als er een paar weken niet gelezen wordt. Er worden waardevolle oefeningen gedaan die er straks toe zullen leiden dat het lezen vlotter gaat en de achterstand ingehaald wordt.

 

Deze training valt onder de Feuerstein therapie (wekelijks) en zal 45 minuten per keer zijn. (onder tarieven kunt u vinden wat dit per keer kost)

Dyscalculie

Om goed te kunnen rekenen is net als bij dyslexie een goede samenwerking nodig tussen de verschillende hersengebieden. Dyslectici hebben moeite met het herkennen en begrijpen van abstracte symbolen als letters en leestekens. Cijfers en rekensymbolen als + en - zijn ook abstracte symbolen en om deze reden kunnen rekenproblemen ontstaan.

De training voor dyscalculie zal dus hetzelfde zijn als hierboven beschreven is, alleen zal er meer aandacht zijn voor cijfers en rekensymbolen in plaats van letters.

 

Deze training valt onder de Feuerstein therapie (wekelijks) en zal 45 minuten per keer zijn. (onder tarieven kunt u vinden wat dit per keer kost)

 

Wij geven géén schriftelijke dyslexie/dyscalculie verklaringen af. Onze voorrang gaat uit naar het oplossen van de moeilijkheden.

Top
Damlaan 54 in Leidschendam | edu4kids@hotmail.com