Praktijk voor denkstimulering

Huiswerkbegeleiding

In het kort:

 

·         2, 3 of 4 middagen per week huiswerkbegeleiding van ca. 3 uur per keer

          (14:30 - 17:30). Aan het einde van de middag is het huiswerk meestal klaar en is er 

          overhoord. Overhoringen en extra uitleg vinden plaats tussen 17:30-18:00.

·         in kleine groepen (maximaal 7 leerlingen)

·         werken aan tijdsplanning, werkhouding, structuur, discipline en motivatie.

·         leerlingen moeten minimaal 1,5 uur aanwezig zijn.                                     

          (er vanuit gaande dat ze uiterlijk om 4 uur aanwezig zijn)

·         gratis rekenniveautest voor alle huiswerkbegeleidingleerlingen.

·         gratis niveautest voor Nederlands en Engels voor leerlingen die 3 of meer middagen 

          per week huiswerkbegeleiding afnemen.

·         gratis oefenprogramma rekenen voor leerlingen die 3 of meer middagen per week

          huiswerkbegeleiding afnemen.

·         mogelijk te combineren met speciale bijles en extra contact.

 

 

De coördinator van de huiswerkbegeleiding is Petra de Haas. Afmeldingen graag per sms naar 06-54377063 of per mail naar edu4kidshwb@gmail.com. Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u ook even bellen gedurende onze openingstijden. Buiten onze openingstijden uitsluitend per e-mail. (edu4kidshwb@gmail.com)

Deze intensieve begeleidingvorm is één van de belangrijkste ondersteuningen die u uw kind in zijn of haar schoolcarrière kunt geven. Doordat vooral leerlingen in de eerste klas in een vrij korte periode worden geconfronteerd met allerlei nieuwe aspecten van het voortgezet onderwijs, verschillende vakken, huiswerk, een agenda, het maken van so's en proefwerken het plannen van de leerstof en nog veel meer, is het van belang dat er voor de leerling een duidelijke structuur in komt. Kortom: de leerling gaat een periode tegemoet waarin de juiste ondersteuning van groot belang is. Edu4kids biedt deze structuur.

De leerlingen leren denkstappen aan die stapsgewijs het planmatig leren stuurt. Dit doen wij d.m.v. de beertjesmethode

 

Naast het aanleren van denkvaardigheden geven wij ondersteuning ter voorbereiding op de toetsen en controleren steekproefsgewijs of het huiswerk ook gemaakt is aan de hand van de werkwijzers/magister van school. Het oefenen van woordjes en het maken van samenvattingen vergeten leerlingen vaak, waardoor ze veel spanning en stress hebben vlak voor een proefwerk, omdat ze er te weinig inspanning voor hebben geleverd. Onze policy is dat als er een paragraaf huiswerk gemaakt is er direct een samenvatting gemaakt kan worden, daarnaast moeten woordjes van de vreemde talen wekelijks geoefend worden op WRTS, zodat wij kunnen zien hoe vaak er daadwerkelijk geoefend wordt. Veel leerlingen denken dat een dag van te voren wel voldoende is, maar vergeten dat de kracht van kennis ligt in de herhaling.

Ook hebben wij regelmatig gesprekken met de individuele leerling over hun leergedrag.

Individueel wordt met eigen boeken en agenda geoefend en een goede leerstijl ontwikkeld.

 

Elk schooljaar wordt iedere leerling uit de huiswerkbegeleiding gratis getest op het rekenniveau. Deze test is conform de eindexameneisen. Indien de leerling onder het niveau zit zal er een oefenprogramma gestart worden. Bij 3x en 4x per week afname huiswerkbegeleiding is dit oefenprogramma gratis, als er 2x per week huiswerkbegeleiding afname is kost dit oefenprogramma 125 euro. 

Naast de rekenniveautest worden de leerlingen die 3x en 4x per week huiswerkbegeleiding afnemen ook gratis een niveautest op de Nederlandse taal en de Engelse taal. Daarnaast is ook hierbij het oefenprogramma voor Engels en Nederlands gratis.

Voor leerlingen die 2x per week huiswerkbegeleiding afnemen is het natuurlijk mogelijk om ook de Nederlandse en Engelse niveautest te laten doen, dit kost als je op de huiswerkbegeleiding zit 5 euro per test.

 

SPECIALE BIJLES

Wanneer een leerling volledige uitleg nodig heeft over één of meerdere paragrafen van een vak (meestal zijn dit vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en economie) dan kan dit niet tijdens de huiswerkbegeleiding plaatsvinden. Hier is gewoonweg te weinig tijd voor en stoort ook de andere leerlingen te veel. Om toch de juiste begeleiding te krijgen kan hiervoor bijles geboekt worden. Deze speciale bijles die een speciale prijs heeft, kan alleen in combinatie met huiswerkbegeleiding geboekt worden. Er wordt dan 45 minuten intensief en individueel aan het betreffende vak gewerkt. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gebracht van 25,00 euro per sessie van 45 minuten. Deze bijles moet tijdig geboekt worden om teleurstelling te voorkomen.

 

EXTRA CONTACT

Het kan voorkomen dat ouders een uitgebreid gesprek willen hebben over de voortgang van hun kind. Zo'n gesprek kost onze begeleiders extra tijd die tijdig geboekt moet worden. Per kwartaal is er een gratis gesprek van een kwartier per leerling mogelijk als u dit wenst, maar voor gesprekken die langer duren, moeten wij extra kosten in rekening brengen van 7,50 euro per kwartier. Wilt u meer gesprekken dan blijft het tarief van 7,50 euro per kwartier gehanteerd. Om een gesprek aan te vragen stuurt u een e-mail naar edu4kids@hotmail.com, wij zullen dan contact met u opnemen over wanneer dit plaats kan gaan vinden.

Contact via e-mail is altijd mogelijk, maar natuurlijk hangt het af van de drukte hoe snel wij deze kunnen beantwoorden.

 

Huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen uit klas 1 t/m 6  (alle niveaus).

 

 

Regels:

 

-Edu4kids werkt met een huisreglement die elke leerling bij inschrijving ontvangt.

 

 

Huiswerkbegeleiding: Mogelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14:30 - 17:30 (17:30-18:00 is overhoortijd)

Examenleerlingen adviseren wij dringend om minimaal 3x per week te komen, gezien het feit dat hun schooljaar korter is als bij de andere leerlingen.

 

De coördinator van de huiswerkbegeleiding is Petra de Haas. Afmeldingen graag  per mail naar edu4kidshwb@gmail.com. Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u ook even bellen gedurende onze openingstijden. Buiten onze openingstijden uitsluitend per e-mail. (edu4kidshwb@gmail.com)

 

U kunt uw zoon/dochter opgeven via aanmelden.

 

Zit je op het MBO of HBO en wil het niet lukken? Wij kunnen je helpen hoe je moet studeren en je hierbij op gang helpen.

 

aanmelden