Praktijk voor denkstimulering

 

Damlaan 54

Leidschendam

 

Op de praktijklocatie bieden wij diverse vormen van begeleiding aan voor cliënten vanaf 5 jaar uit het Speciaal en Regulier Basisonderwijs, (Speciaal) Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger onderwijs die problemen hebben met leren en/of sociaal emotionele problemen hebben. Ook bieden wij begeleiding aan voor volwassenen, ouderen (65+) en ouders van cliënten. 

 

Wij proberen samen met de cliënt op een liefdevolle en ontwikkelingsgerichte vorm van interactie (mediatie) aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt en bieden een ingang om reeds gebruikte methodes en materialen op een kwalitatief hogere manier in te zetten.