Praktijk voor denkstimulering

 

Damlaan 54

Leidschendam

 

Op de praktijklocatie bieden wij diverse vormen van begeleiding aan voor cliënten uit het Reguliere Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger onderwijs die problemen hebben met leren en/of sociaal emotionele problemen. Ook bieden wij begeleiding aan voor volwassenen en ouders van cliënten. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met cliënten die een leer- en/of ontwikkelingsstoornis hebben.

 

Vormen van begeleiding:

Wij proberen samen met de cliënt op een liefdevolle en ontwikkelingsgerichte vorm van interactie (mediatie) aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt en bieden een ingang om reeds gebruikte methodes en materialen op een kwalitatief hogere manier in te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons doel is om de cliënten zelfstandig te leren studeren in een rustige, persoonlijke werksfeer. We vinden het belangrijk dat je je thuisvoelt. Daarnaast zijn we voor duidelijkheid en structuur. Uiteindelijk moeten studieresultaten beter worden. En als je weet hoe het moet, kan leren ook plezierig worden!