Praktijk voor denkstimulering

Psychosociale hulp

De Brain Balance training valt onder psychosociale hulp.

Daarnaast bieden wij trainingen als faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining, leren omgaan met ADHD (jezelf beheersen en schoolproblemen) en psycho-educatie.

Deze hulp valt onder psychosociale begeleiding en zullen individueel gegeven worden.