Edu4kids
Praktijk voor denkstimulering

Brain Integration Balancing

Dit programma, ontwikkeld door dr Robert Melillo, is gericht op het samenwerken van beide hersenhelften. Dit wordt gedaan door middel van balansoefeningen, oogoefeningen, sensomotorische oefeningen en vele andere leuke oefeningen, die vooral naast nieuwe breinverbindingen maken, ook veel plezier opleveren. Diverse leer- en gedragsproblemen, zoals Dyslexie en AD(H)D ontstaan vaak ook door een disbalans in een deel van het brein.

DSC08101
DSC08101
DSC08152
DSC08152
DSC08140
DSC08140
DSC08133
DSC08133
DSC08129
DSC08129
DSC08124
DSC08124


Het linker brein is verantwoordelijk voor het lange termijn geheugen en voor vele schoolse vaardigheden, zoals begrijpend lezen, rekenen en spelling. Het rechter brein is het sociale brein en verantwoordelijk voor het voelen van eigen emoties en die van anderen.


De sensorische ontwikkeling zorgt voor het opdoen van prikkels via de oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motorische ontwikkeling zorgt voor beweging, zoals rollen, grijpen, zitten, staan, lopen en springen. De informatieverwerking in ons brein gebeurt door: ruiken, proeven, horen, zien, voelen en evenwicht. Al deze afzonderlijke elementen moeten als geheel functioneren, anders komen prikkels sterker of juist minder sterk door. De cliënt neemt anders de omgeving rommelig waar en reageert hierdoor afwijkend. Anderen kunnen hierdoor iemand als vreemd of onaangepast gaan ervaren, maar in wekelijkheid krijgt iemand de informatie over de wereld anders binnen. In de therapie wordt aandacht besteed aan het stimuleren of dempen van prikkels, evenwichtsgevoel en houding.